Wilhelm Weyers: Dankzij nieuwe optische sorteermachine kunnen we elke markt bedienen

september, 27, 2021

De Duitse aardappelgroothandel Wilhelm Weyers werd opgericht in 1964 en legt zich voornamelijk toe op de teelt en het sorteren van uien en aardappelen. In 2014 nam Julia Krebbers, de dochter van de gelijknamige oprichter van het bedrijf, samen met haar man Reinhard Krebbers het bedrijf over. Onlangs investeerden ze in een nieuwe optische aardappelsorteerlijn van Elisam. Wij spraken met Reinhard en zijn zoon Niklas Krebbers over de voordelen en het potentieel van de nieuwe sorteerinstallatie.

Toegang tot elke stap van de fabriek

“De installatie wordt momenteel voltooid en zal hopelijk snel in bedrijf worden genomen, nadat er enkele weken vertraging is opgelopen, mede als gevolg van Corona”, vertelt Reinhard Krebbers. “Dit is een volledig nieuwe sorteerinstallatie. Wij beschikten al over een complete was- en sorteerinstallatie. Nu voegen we daar een tweede, volledig afzonderlijke machine aan toe. Stel dat er dit jaar veel aanhangende grond is, die we er bij de eerste wasbeurt niet afkrijgen, dan kunnen wij nu onmiddellijk overgaan van de eerste wasmachine naar de tweede.”

Een kijkje in de aardappel

De aardappelen komen bij Wilhem Weyers via stortbunkers in de bewaring kistenbewaring terecht. Hierna komen de aardappels op de verpakkings- en sorteerlijn, als hart van de complete aardappelverwerkingslijn. Miedema zorgde voor de infeed, MH voor de waslijn en Ellips-Elisam voor het sorteergedeelte. “We wilden een optische leeseenheid maken die dus ook in de aardappel kon kijken. Daartoe hebben wij met een aantal bedrijven gesproken, maar geen enkel bedrijf was of is tot dusver in staat dit te doen. We zijn toen in gesprek geraakt met Erwin Bakker van Ellips-Elisam. Met meer dan dertig grote installaties zijn zij wereldmarktleider op het gebied van het sorteren van uien. Elke ui wordt door hun machines gescreend op interne kwaliteit. Bij het zoeken naar referenties kwamen wij in contact met twee bedrijven in Nederland die met een Ellips-Elisam sorteerder werken en ons zo extra voordelen vanuit de praktijk konden vertellen. Ons doel is natuurlijk dat we met dit nieuwe type installatie, dat de eerste in zijn soort ter wereld is voor aardappelen, nieuwe klanten aanspreken.”

De eerste in zijn soort

Elisam was van oorsprong hoofdzakelijk actief in de fruitsector en heeft nu ook de aardappelsortering toegevoegd aan haar machineportfolio. Er worden momenteel vijf aardappelsystemen wereldwijd geïnstalleerd. “De eerste in zijn soort is opgezet in Australië, waar op dit moment alleen nog de feeder ontbreekt. Een andere machine wordt momenteel in bedrijf gesteld in de VS, waar de containers enkele weken geleden zijn aangekomen. Op onze locatie in Duitsland is de machine al geassembleerd, nu ontbreekt alleen nog de elektrische aansluiting voor de inbedrijfstelling. Het plan is om eind juli te beginnen”, vertelt Krebbers tijdens het interview begin juli.

Speciale sortering

“Op dit moment leveren we voornamelijk aan de detailhandel. Wij leveren nog niet aan groothandelaars of groothandelsmarkten, maar dat zal dankzij de machine veranderen, aangezien wij de aardappelen veel gespecialiseerder zullen kunnen sorteren. Dit betekent dat wij in de toekomst zullen sorteren op grootte, gewicht met +- 1% gewichtsverschillen, kleur en vorm. Daarna zal geen enkele aardappel ons bedrijfsterrein verlaten met inwendige gebreken. Dit is momenteel uniek in de wereld, of althans in Europa. En daar zijn we best een beetje trots op.”

“Andere bedrijven zullen zeker volgen. Veel mensen komen al langs om te zien of de machine werkt zoals geadverteerd. Tenslotte is de sorteermachine alleen met succes ingezet op fruit en uien, maar nog niet op aardappelen. Wij zullen zeker nog veel moeten leren en concessies moeten doen wat het systeem betreft, met andere woorden, veranderingen moeten aanbrengen. Maar ik denk dat dit de juiste stap in de toekomst is om andere markten te kunnen bereiken, wat voorheen niet mogelijk was.”

Toekomstige doelstellingen

Het bedrijf zou ook beter gebruik kunnen maken van haar middelen: “In de toekomst moeten wij ons zo positioneren dat wij niet te veel middelen verspillen. “Als je bijvoorbeeld denkt aan bladvlekkenziektes of aan lichte beschadigingen, dan zijn deze producten perfect bruikbaar voor een schilbewerking zonder dat je daarvoor extra aardappelen moet laten telen. We kunnen de afgekeurde producten scheiden van de afvalstroom en ze ter beschikking stellen van de andere bedrijven, zoals de biogas. Op die manier worden rotte aardappelen die geen waarde meer hebben, apart gesorteerd en kunnen ze worden weggegooid. Dit geeft ons ook de kans om zorgvuldiger om te gaan met onze natuur en de grondstoffen.”

Nieuwe werkmethoden

Niklas Krebbers wijst erop dat de machine werkmethoden mogelijk maakt, die voorheen niet mogelijk waren. “Wij kunnen ook partijen verwerken die de afgelopen jaren niet eens konden worden uitgesorteerd, zoals partijen die zijn aangetast door draadwormen. Vooral omdat we knollen met inwendige gebreken eruit kunnen halen en toch het topproduct kunnen verwerken dat in elke partij zit. Hiermee worden partijen bedoeld die ernstige worm- of slakschade vertonen of inwendige gebreken vertonen zoals vulling, bruine verkleuring, drukplekken in de opslagplaats, enz. Druksporen kunnen niet worden gedetecteerd door een gewone optische lezer. Bij dergelijke vlekken wordt de inwendige celstructuur van de aardappel vernietigd. Onze machine kan echter onmiddellijk foto’s genereren – het sorteersysteem maakt 90 foto’s per knol en 20 inwendige metingen – waardoor zij de vernietigde celstructuur kan opsporen en uitsorteren.”

Zelflerende software

Hoewel met dit systeem nog geen ervaring is opgedaan met het sorteren van aardappelen, wordt in Australië reeds met succes uiensortering met deze machine uitgevoerd. “Daardoor kwamen ze op het idee om zo’n 2 à 3 ton aardappelen machinaal te sorteren. De foto’s werden in Nederland geëvalueerd, waarna een nieuw programma werd geschreven en een tweede testrun werd gestart. 90% van de defecten werden opgespoord. Nu komt het erop aan de machine af te stemmen op de wensen van de klant. Daartoe werd een leerprogramma ontwikkeld dat zich voortdurend aanpast aan veranderingen, d.w.z. dat het een soort zelflerend programma is.”

Besparing op mankracht

Ook het groeiende personeelstekort kan met deze machine worden verholpen: “Dankzij de machine zullen wij waarschijnlijk vier tot zes werknemers kunnen besparen. De kwaliteit van het product zal ook beter worden om te verkopen. Met de machine zullen wij specifiek kunnen inspelen op de wensen van de klant; van het onberispelijke topproduct tot de goedkopere hoeveelheden met aanvaardbare gebreken: je kunt elke klant bedienen.”

Droge polijstmachine

Een andere innovatie bij de aardappelgroothandel is de droogpolijstmachine. “Hier worden de aardappelen ontdaan van de grond en voorzichtig drooggepoetst. Daarna gaan de aardappelen richting de Elisam-sorteerder. Hiermee wordt de houdbaarheid van de aardappelen duidelijk verlengd. Ook sparen we hiermee water uit. Met dit systeem kunnen we ons onderscheiden op de markt.”

Kwaliteitsproblemen als gevolg van het weer

“Het kwaliteitsprobleem van de laatste jaren is vooral te wijten aan het weer en niet aan specifieke telers. De laatste jaren waren extreem droog. Daarbij komt nog het gebrek aan werkzame stoffen. Over het geheel genomen moeten we erop toezien dat we aan elke aardappel de nodige aandacht schenken.” Maar Krebbers is overtuigd van de voordelen van de machine. “Bij wijze van proef wordt 20 tot 25 kg aardappelen gecontroleerd en meegenomen voor evaluatie.

Dankzij het systeem kunnen wij de hele partij registreren en op basis daarvan de uitval tot op de kilogram nauwkeurig bepalen. Zelfs bij een hoeveelheid van ongeveer 25 ton aardappelen kunnen wij tot op de kilo nauwkeurig bepalen hoeveel daarvan groene aardappelen zijn. Dat is volledig gedetailleerd en niet willekeurig,” besluit Krebbers. Hij ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet. “Technologie is de enige weg naar de toekomst. De machine van Elisam stelt ons in staat om de productiviteit te verhogen en de kwaliteit verder te verbeteren!”

Are you ready for next level grading?

Would you like to know more about our grading solutions for potatoes or would you like to book a demonstration? Please fill in the contact form and one of our experts will reach out to you.