De Ellips Group en Aris hebben bekend gemaakt dat ze overeenstemming hebben bereikt over de overname van Aris door Ellips. De overname past uitstekend in de strategie van Ellips om wereldwijd haar positie verder te versterken op het gebied van sorteertechnologie in de groente- en fruitsector. In dit artikel beantwoorden Erwin Bakker, CEO van Ellips, en Rien den Boer, CEO van Aris, belangrijke vragen omtrent de overname.


Vraag: Wat was voor Ellips de motivatie om een meerderheidsbelang in Aris te nemen?

Antwoord: Erwin Bakker, CEO van Ellips

“Aris opereert in een aantrekkelijk marktsegment dat een sterke strategische complementariteit biedt op het gebied van sorteertechnologie en past uitstekend bij onze ambitie om verder internationaal te groeien en onze positie te versterken. Deze overname biedt mogelijkheden hiertoe, enerzijds door synergie op technologisch vlak en anderzijds doordat we een uitgebreider aanbod kunnen bieden aan onze relaties. Bovendien past de bedrijfscultuur van beide bedrijven uitstekend bij elkaar.”

Vraag: Wat heeft Aris ertoe bewogen om het bedrijf aan Ellips te verkopen?

Antwoord: Rien den Boer, Algemeen Directeur van Aris

“Het is belangrijk voor een mooi bedrijf als Aris dat er tijdig voor continuïteit gezorgd wordt. Ons boegbeeld Hans Izeboud, die in maart 2018 plotseling overleed, was hier ook samen met mij mee bezig. Zelf voel ik me nog zeer betrokken bij Aris en zet me in om de mogelijkheden van Aris verder uit te bouwen.  Daarom houd ik ook nog een belang in Aris. En met Ellips versterken we onze technologische kennis en kunde.”

Vraag: Hoe ziet de integratie van Aris in Ellips eruit?

Antwoord: Erwin Bakker, CEO van Ellips

“Aris en Ellips blijven gescheiden bedrijven in de Ellips groep. Directe voordelen zijn een gezamenlijke HR, administratie en een bundeling van inkoop. De wisselwerking op technologie gaat vanzelf plaatsvinden, zeker na verhuizing naar het pand van Ellips. Aris kan ook leren van de stappen die Ellips heeft gemaakt in de organisatie door bijvoorbeeld de ontwikkelmethodiek te verbeteren en bedrijfsprocessen te optimaliseren.”

Vraag: Welke voordelen brengt deze overname voor de klanten van Ellips en Aris?

Antwoord: Erwin Bakker, CEO van Ellips

“Aris is meer projectgericht en Ellips productgericht. Klanten van Aris, die producten nodig hebben, kunnen daarvan profiteren en anderzijds zijn er meer mogelijkheden voor projecten bij klanten van Ellips. Door bundeling van kennis op het gebied van onder andere deep learning en hyperspectrale techniek zijn klanten verzekerd van de beste technologie voor hun toepassing.”

Antwoord: Rien den Boer, Algemeen Directeur van Aris

“Onze bestaande klanten zijn allereerst verzekerd van continuïteit. En dat is belangrijk, omdat we onze camerasystemen voor langere tijd ondersteunen. Er komt méér kennis in huis waardoor we in de toekomst nog geavanceerdere toepassingen kunnen aanbieden, bijvoorbeeld het beoordelen van de inwendige kwaliteit van het natuurproduct. Ellips heeft een groot internationaal netwerk waardoor onze oplossingen en producten ook in meer landen kunnen worden aangeboden. Daarnaast heeft Ellips de mogelijkheid om specifieke hardware te ontwikkelen die beide bedrijven kunnen gebruiken. Een voorbeeld is de MSI4 box waarin een kleuren- en fluorescentiecamera gecombineerd zijn.”

Vraag: Hoe ziet de praktische uitvoering van de overname er uit?

Antwoord: Rien den Boer, Algemeen Directeur van Aris

“Halverwege dit jaar neemt Aris haar intrek in het pand in Eindhoven waar Ellips is gevestigd. Alle medewerkers en activiteiten worden overgenomen. Ikzelf blijf directeur van Aris. Vooralsnog blijft Aris onder haar eigen naam opereren.”

Voor overige vragen kunt u terecht bij:

Ellips Group:
Erwin Bakker, Ellips Group CEO: +31(0)40 24 56 540
Mitchel Bakker, Ellips Group Business Development Manager: +31(0)40-24 56 540

Aris:
Rien den Boer, Algemeen Directeur Aris: +31(0)40 21 27 466

Over Ellips
Ellips richt zich op de ontwikkeling van optische beoordelings- en sorteertechnologie voor de groente- en fruitmarkt.
www.ellips.com

Over Aris
Aris ontwikkelt camerasystemen om natuurproducten – planten en groenten in de glastuinbouw, en vleesproducten – te beoordelen.
www.arisbv.nl

Pin It on Pinterest